Ürünlerimiz

Klinik Kimya Reaktifleri

  • Trimaris Biyokimya Kitleri rutin klinik kimya panelinde yer alan parametrelerin in vitro kantitatif tayinine yönelik geliştirilmiş; ölçüm için enzimatik, türbidimetrik ya da kolorimetrik metotla çalışan kitlerdir.

  • Enzimler, substratlar, spesifik proteinler ve iyonları içeren geniş test menüsü
  • Cihaza ve talebe uygun ambalaj ve uygulama seçenekleri
  • Referans yöntemler ile tam uyum
  • CE-IVD işaretli

  • Kullanım Amacı: Rutin Klinik Kimya panelinin analizi
  • Değerlendirme: Kantitatif
  • Numune Tipi: Serum, Plazma

Ürün Açıklaması Ambalaj Ürün Kodu
Albümin 4x43 mL BR070010
4x43 mL BR070011
4x50 mL BR120001
ALP 2x47 / 2x15 mL BR070020
2x41 / 2x14 mL BR070021
6x77,5 / 6x21 mL BR120002
ALT 2x47 / 2x15 mL BR070030
2x41 / 2x14 mL BR070031
6x76,5 / 6x21 mL BR120003
Amilaz 4x29 mL BR070050
4x24 mL BR070051
6x50 mL BR120004
ASO 2x20 / 2x31 mL BR060020
2x20,5 / 2x31mL BR060022
4x34 / 4x50 mL BR120005
AST 4x47 / 4x15 mL BR070040
4x41 / 4x14 mL BR070041
6x76,5 / 6x21 mL BR120006
Bilirubin Direkt 2x30 / 8x4 / 1x2 mL BR070060
2x30 / 8x4 / 1x2 mL BR070061
2x52 / 4x8 / 1x4 mL BR120007
Bilirubin Total 2x50 / 8x4 / 1x2 mL BR070070
2x50 / 8x4 / 1x2 mL BR070071
2x52 / 4x8 / 1x4 mL BR120008
Kalsiyum 4x29 mL BR070080
4x24 mL BR070081
6x50 mL BR120009
Kolesterol 4x58 mL BR070090
5x46 mL BR070091
4x78 mL BR120010
CK-MB 2x44 / 2x12 mL BR070500
2x45 / 2x13 mL BR070501
4x50 / 4x11,5 mL BR120012
CK-NAC 2x47 / 2x15 mL BR070400
2x41 / 2x14 mL BR070401
6x77,5 / 6x21 mL BR120013
Kreatinin 4x31 / 4x31 mL BR070600
4x20 / 4x20 mL BR070601
8x20 / 8x18,5 mL BR120015
CRP 2x47 / 2x15 mL BR060010
2x47 / 2x15,5 mL BR060012
4x76,5 / 4x21 mL BR120016
GGT 2x47 / 2x15 mL BR070800
2x41 / 2x14 mL BR070801
6x77 / 6x21 mL BR120018
Glukoz 4x58 mL BR070700
5x46 mL BR070701
4x78 mL BR120019
HbA1c 4x26 / 4x9,5 mL BR060100
HbA1c Hemolyzing Reagent 600 mL BR060000
HDL Kolesterol 4x44,5 / 4x18 mL BR070100
4x44 / 4x17 mL BR070102
4x66,5 / 4x23 mL BR120020
Demir 2x47 / 2x15 mL BR070900
2x36 / 2x13 mL BR070901
6x50 /6x14 mL BR120021
LDH 2x47 / 2x15 mL BR070300
2x41 / 2x14 mL BR070301
6x77,5 / 6x21 mL BR120022
LDL Kolesterol 2x44 / 2x17 mL BR070200
2x44,5 / 2x18 mL BR070201
4x66,5 / 4x23 mL BR120023
Magnezyum 2x30 mL BR071160
4x15 mL BR071161
4x50 mL BR120025
Fosfor 4x29 mL BR071050
4x29 mL BR071051
4x50 mL BR120026
RF 2x44 / 2x17 mL BR060030
2x36 / 2x15,5 mL BR060032
4x50 / 4x17,5 mL BR120027
Total Protein 4x31 mL BR071010
4x29 mL BR071011
4x78 mL BR120028
Trigliserid 4x58 mL BR071020
5x46 mL BR071021
4x78 mL BR120029
Ürik Asit 2x47 / 2x15 mL BR071031
2x41 / 2x14 mL BR071032
6x25 / 6x7,5 mL BR120030
Üre 4x47 / 4x15 mL BR071040
4x41 / 4x14 mL BR071041
6x77,5 / 6x21 mL BR120032
I.S.E. STANDARD 520 / 190 mL BR080080
I.S.E. Kalibratör A
I.S.E. Kalibratör B
500 mL / 125 mL BR072010/BR072020
HBA1C 4x27.5/4x10.5 mL BR060102/BR060101
UIBC 2x40 / 2x10 / 2x1mL BR120034
2x40 / 2x10 / 2x1mL BR060300/BR120034

Fiyat Teklifi Talebi

Looks good!
Please provide a valid Category.
Looks good!
Please provide a valid Product.
Looks good!
Please provide a valid First Name.
Looks good!
Please provide a valid Last Name.
Looks good!
Please provide a valid Email ID.
Looks good!
Please provide a valid Mobile Number.
Looks good!
Please provide a valid Company Name.
Looks good!
Please provide a valid Clinic Details.