Ürünlerimiz

Immunsupresif İlaçlar Tam Kan Analiz Kiti LC-MS/MS

Trimaris İmmunsupresif İlaçlar Tam Kan LC-MS / MS Kiti, tam kan örneklerinde Takrolimus, Sirolimus, Everolimus ve Siklosporinin kantitatif analizine olanak sağlamaktadır. Analiz için gerekli tüm reaktifler, mobil fazlar, tam kan kalibratör seti kit ile birlikte sağlanır. Bu analiz için belirlenmiş ve valide edilmiş HPLC kolonu (BR130001AC) ve Tam kan kontrol seti de Trimaris markası ile sunulmaktadır

  • 5 dakika çalışma süresi
  • Mükemmel hassasiyet
  • Tüm analitler için geçerli dahili standartlar
  • Kolay numune hazırlama Tam kan örnekleriyle uyumlu
  • CE-IVD işaretli

Kullanım Amacı: Organ nakli hastalarında Takrolimus, Sirolimus, Everolimus ve Siklosporinin Teurapetik Dozlarının İzlenmesi. Değerlendirme: Kantitatif Numune Tipi: Tam Kan

Ürün Açıklaması Ambalaj Ürün Kodu
Immunsupresif İlaçlar Tam Kan LC-MS/MS Analiz Kiti 200 test BR130001

Fiyat Teklifi Talebi

Looks good!
Please provide a valid Category.
Looks good!
Please provide a valid Product.
Looks good!
Please provide a valid First Name.
Looks good!
Please provide a valid Last Name.
Looks good!
Please provide a valid Email ID.
Looks good!
Please provide a valid Mobile Number.
Looks good!
Please provide a valid Company Name.
Looks good!
Please provide a valid Clinic Details.