SARS-CoV-2 ELISA IgG kitimizin CE belgelendirmesini tamamladık!

Trimaris SARS-CoV-2 IgG ELISA Kiti serum veya plazmada SARS-CoV-2 virüsüne karsı üretilen IgG antikorlarının varlığını kalitatif olarak tayin etmektedir. Bu test sayesinde hastalığı asemptomatik olarak geçiren bireyler de tespit edilebileceğinden, SARS-CoV-2 virüsüne maruz kalan toplam nüfus oranı hakkında da bilgi sahibi olunabilecektir.

Sars-CoV-2 IgG Elisa Kiti Broşür