Hızlı Üreaz Testi Projemiz T.C. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir

Helikobakter pilori gastrit ve ülserden, mide kanserine uzanabilen birçok mide hastalıklarına neden olabilen bir bakteridir. Hızlı Ureaz Testi mide mukozasından alınan biyopsi örneklerinde üreaz aktivitesine dayanarak Helikobakter pilori’ nin varlığını tespite yarayan bir test kitidir. Bu testin güvenilir ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, birçok olası ciddi sağlık problemini önleyici doğru tedavi sürecinin başlatılması açısından oldukça önemlidir. Türkiye’de görülme sıklığı yüksek olan bu enfeksiyonun erken ve güvenilir şekilde tespiti, bu enfeksiyonun doğuracağı ciddi sağlık problemlerinin önüne geçecek tedavinin hızlı bir şekilde başlatılmasına destek olacak niteliktedir.

Projemizin hedefi üniversite sanayi işbirliğini sağlayarak, yoğun olarak ithal ürün tabanlı yapılan bu testin Türkiye’de üretilmesini sağlamak ve hasta başında çalışılıp hızlı sonuç almaya yönelik bir testin araştırma ve geliştirmesini yaparak, bu ürünü ticari formata getirerek pazara sunmaktır.