"Hezarfen Medikal Ankara Projesi" 4. Set Uluslararası Konferans ve Eşleştirme Etkinliği’ndeydik

Türk Patent Enstitüsü önderliğindeki Hezarfen Medikal Ankara Projesi kapsamında kapanış toplantısı niteliğindeki 4. Set Uluslararası Konferans ve Eşleştirme Etkinliğine katıldık..

Türk Patent Enstitüsü tarafından 2007 yılında geliştirilen ve her yıl Türkiye'nin farklı bir şehrinde uygulanan Hezarfen Projesi, 2012 yılında ilk defa sektörel olarak düzenlendi.

Ankara'daki medikal cihaz ve alet üretimi konusunda faaliyet gösteren işletmelerin inovasyon ve Ar-Ge yönetimi kapasitelerini geliştirmek, sınai mülkiyet haklarının kullanımını artırmak ve işletmeleri ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla geliştirilen Hezarfen Medikal Ankara Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından, Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı kapsamında destek aldı. Medikal alanında sayılı üreticilerden biri olarak 4 set etkinlikten oluşan bu projeye katıldık ve Türk Patent Enstitüsü Başkanı Sn. Prof. Dr. Habip ASAN’ın elinden plaketimizi aldık.