Denetim Süreci Başarı ile Tamamlandı!

audit-completed-successfully
Üretim faaliyetlerine başladığı günden beri; sektöründe Kalite güvence yatırımlarına öncülük eden BOME, uygulamakta olduğu ISO 13485:2012 sistemine ek olarak , 2015 yılında "In Vıtro Tıbbı Tanı Cihazları Yönetmeliği" kapsamında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen, ilk "Kalite Güvence Belgesi"ni almaya hak kazanmıştır.

Bu kapsamda yıllık olarak gerçekleştirilen 1.yıl Gözetim tetkiki Ağustos ayının başında 2 gün süre ile yapılmış olup, denetim başarı ile tamamlanmış ve sistemin devamlılığı tescil edilmiştir.